A szerző további cikkei

Csáth Géza: Úr volt rajtam a vágy. Naplófeljegyzések és visszaemlékezések 1906–1914, az eredeti kéziratok alapján sajtó alá rendezte Molnár Eszter Edina és Szajbély Mihály. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2016, 473 oldal, 3990 Ft

Pusztán ezek alapján is feltehető a kérdés, mi is ez a könyv voltaképpen: önmagában olvasható mű, vagy olyan, értékes forrás, amelyből megismerhető a magyar irodalom történetének egy megkerülhetetlen alakja? Úgy tűnik, éppen az utóbbi, vagyis az író szorul háttérbe, hiszen mindarról, amit Csáth olvasott, látott a színházban, amit megírt novellában vagy színdarabban, szinte csak adatokat kapunk – arról viszont, hogyan lett morfinistává, milyen módon kezdett nemi életet élni, mitől félt és mi jelentette számára a legnagyobb élvezetet, történeteket is kapunk, sőt, értelmezést. A kötet, persze, nem pusztán töredékes, de nem is egységes: vannak benne valóban naplószerű feljegyzések, rövid, dátumokhoz kapcsolt jelzések, álomfejtések, visszaemlékezések, sőt, egy soha meg nem írt regény terve, emellett olyan, összefüggő szövegek is, mint a Morfinizmusom története meg a Nemi életem leírása.

Tovább

A könyvújdonságokatazÍrókBoltjának (Budapest VI., Andrássyút 45.) segítségéveladjukközre. A listátösszeállította: Négyesi Móni. A könyvek 10% kedvezménnyelmegrendelhetőkaz irokboltja.hu weboldalon.

Tovább
A szerző további cikkei

Varró Dániel: Mi lett hova?

Kun Árpád: Megint hazavárunk

Márton László: Hamis tanú

Krasznahorkai László: Báró Wenckheim hazatér

 

Tovább
A szerző további cikkei

Kevin Wilson: Életképtelenek. Fordította Pék Zoltán. Libri Kiadó, Budapest, 2016, 358 oldal, 3499 Ft

Kevin Wilson regénye kivételesen szellemes látlelete egy művészeti kornak és szemléletnek, illetve a benne rejlő korlátoknak és önellentmondásoknak (különösen mulattató, ahogy a legmagasztosabb és legkönyörtelenebb esztétikai elvek rendre összetalálkoznak a művészek egzisztenciális megfontolásainak kisszerűségével). Az is egyértelmű, hogy Wilson – kicsit hasonlóan Michel Houellebecq A térkép és a tájához – lubickol abban az élvezetben, hogy a puszta leírásukkal lényegében létre is hozza a regényben megjelenő műalkotásokat.

Tovább
A szerző további cikkei

Garaczi László: Plazmabál. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2016, 70 oldal, 2490 Ft

Ezek a versek egy felnőtt gyerek versei. Gyerekkorunk mondókái, dalocskái jutnak eszünkbe. Mintha Weöres Sándor kortársiasított Bóbitája lenne a Plazmabál. „Bekapcsolom a gépemet, / ziregjen, zörögjön, / letöltöm az ímélemet, / csiregjen, csörögjön” – így indul a kötet, amit aztán valamiért végigéneklünk, néha fennhangon: „Azt mondják a Bendegúzra, / hogy szüleit rendre nyúzza. / Mivel nyúzza a szüléket? / Kér egy tévékészüléket.” (Bendegúz) „Rímhányás” à la Garaczi. „A nadrágját elhagyta, / megfázott a giliszta.” (A giliszta nadrágja) Egyébként a Plazmabál nem kifejezetten gyerekverses kötet, de mivel mégis csak egy gyerek írta (legyen az akármilyen felnőtt), vannak benne olyan versek, amelyeket igazi gyerekeknek is olvashatunk.

Tovább
A szerző további cikkei

Gál Soma: Sármesék. Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, 2016, 103 oldal, 1800 Ft

Gál Soma szövegei érdekes történetek. Izgalmas karakterekkel, szórakoztató szereplőkkel, megmosolyogtató szituációkkal, és sok esetben számos rejtéllyel. Az olvasásélményt nagyrészt ez utóbbiak adják, ezek nem csak megbolygatják a novellák hétköznapi világát, de azt is jelzik a befogadó számára, hogy megéri lejjebb fúrni, megéri jobban elgondolkodni azon, hogy mi húzódik a háttérben. Az persze más kérdés, hogy ezeket a mesei elemeket valóban csodaként értelmezzük-e, vagy csak valamelyik szereplő fantazmagóriájaként, a helyi kocsma törzsközönségének kitalációjaként vagy a balatoni diákmunkások képzelgéseként definiáljuk őket. Az olvasói attitűd persze lehet eltérő, mint ahogy az is, de mindettől függetlenül a novellák felkínálják annak a lehetőségét, hogy engedjünk a kísértésének, és egy sokkal izgalmasabb perspektívából olvassuk a történeteket.

Tovább
A szerző további cikkei

Az ÉS könyve februárban - Roberto Bolaño: 2666. FordítottaKutasyMercédesz. JelenkorKiadó, Budapest, 2016, 827 oldal, 5999Ft

Az életművet lezáró nagyregényben a maga legkiérleltebb teljességében mutatkozik meg a jellegzetes bolañói próza. Ebből a szempontból a 2666 olyan totális mű, melyben ott csillog sötéten az egész életmű számtalan üvegszilánkja. Mintha a szerző számot vetett volna legsajátabb prózavilágával, és egy totális műalkotásban szintetizálta volna korábbi szövegeinek szinte minden jellemzőjét és meghatározó motívumát, a metairodalmi játékoktól kezdve a referencialitás és a fikcionalitás szétszálazhatatlan egymásba tükrözésén keresztül egészen a krimiműfaj kliséinek kiaknázásáig. Nem csoda – és erre a könyv kiváló hazai recenzensei, Rostás Eni (Könyvesblog) és Zelei Dávid (Magyar Narancs) is felhívják a figyelmet–, hiszen a regény a halál kapujából íródott. Bolaño úgy kezdett el dolgozni utolsó könyvén, hogy tudatában volt: halálos betegsége akár meg is akadályozhatja a kézirat véglegesítését. A szerző és a kultúra utolsó pillanatainak perspektívái (ne feledkezzünk meg a mű keletkezésének idején uralkodó kultúrpánikról, az ezredforduló globális paranoiájáról, világvége-rettegéséről!) így mintha egymásra lennének montázsolva egy apokaliptikus vízióban, mely tulajdonképpen a bolañói szövegvilág elsodró erejű kiteljesedését és összefoglalását jelenti.

Tovább
Élet és Irodalom 2017