Változatos, kissé vad vidék, erdők, dombok, cserjések, füves puszták, tavak, éjszakánként denevérek surrognak a fák között. Most is olyan az egész, mint kétszáz éve, amikor Constable számos festményen örökítette meg, leszámítva az egyik képen ábrázolt szélmalmot, mert az ott sohase volt. További különbség, hogy akkortájt tehenek legelésztek a zöld gyepen, mostanság viszont muntyákszarvasokkal és kínai víziőzekkel találkozhatni ugyanott, a fákon a jégmadarak és a csókák között örvös sándorpapagáj pöffeszkedik. Ez a Hampstead Heath, London egyik nagyobbacska összefüggő zöldterülete, de messze nem a legnagyobb. Csupán háromszor akkora, mint a mi Városligetünk, ezért aztán nem csoda, hogy magában Hampsteadben számos egyéb park is szolgálja az ott lakók felüdülését, így például a Waterlow park, a Primrose Hill, a Golder’s Hill Park és így tovább, arról nem is szólva, hogy Hampstead közvetlen szomszédságában további parkok találhatók. London zöldterületeinek együttes terjedelme több mint tizennégyezer hektár, a Városligeté, a Népligeté és a Margitszigeté együtt valamivel több mint háromszáz hektár. London lakossága Budapestének négy és félszerese, zöldterületeinek együttes terjedelme viszont a budapestiének negyvenháromszorosa. Evvel együtt ne gondoljuk, hogy London a legzöldebb város a világon, valójában csupán a harmadik, mások szerint a hatodik, bár még így is ott van az első nyolc között.

Az Alkotmánybíróság (Ab) április 19-én hozott ítélete kimondta: nem Alaptörvény-ellenes a választási eljárási törvénynek az a rendelkezése, amely miközben a magyarországi állandó lakcímmel rendelkező – ám a szavazás napján külföldön tartózkodó – választópolgárnak nem biztosítja voksa levélben való leadását, az állandó lakcímmel nem rendelkező külhoni magyaroknak megadja ezt a jogot.

Választások Szerbiában

A vezető piacgazdaságokban az 1980-as évektől  jelentősen csökkent az átlagos adókulcs , csökkent az adósávok száma, de egykulcsos adórendszer sehol nem jött létre. Az óvatosságot nem közgazdasági elvi-elméleti megfontolások, hanem az egykulcsos adóval járó jelentős jövedelemátrendeződés túlzott társadalmi, politikai kockázatai magyarázhatták.

Refeudalizáció Magyarországon
Vásárhelyi Máriaa szerző további cikkei tovább tovább
Ferge Zsuzsa nyolcvanötödik születésnapjára

Az „emlékezetpolitika” korunk divatszava, sok mindent implikál, például azt, hogy történelmi kártyákkal hazardírozhatunk a jövő kárára, meg hogy memóriánk határait is a politika szabhatja meg. Az elmúlt hónapokban is voltak események, amelyek olyasmire emlékeztettek, amit a többség feledne. 

Vágvölgyi B. Andrása szerző további cikkei tovább tovább