Kivándorlás hatására nőhet a munkapiaci feszesség, olvasom A kivándorlás hatása a hazai munkaerőpiacra című, frissen megjelent MNB-tanulmányban, és próbálom a munkapiaci feszesség fogalmát polgári, nemzeti & keresztény szemszögből értelmezni. A Czuczor–Fogarasi-szótár szerint a feszesség 1) Tulajdonság, melynél fogva valaki vagy valami folytonos feszben, azaz merev, hajlatlan állapotban van, illetve 2) Nyalkaság. Eszerint tehát kivándorlás hatására a munkapiaci nyalkaság fokozódik, ami pedig feltétlenül üdvözlendő, minthogy „ceteris paribus magasabb bérdinamika irányába mutat”.

Távolról sem biztos tehát, hogy a munkaerő elvándorlása negatív jelenség, vonják le a szerzők a tanulságot, hiszen például az is jó, hogy a külföldi munkavállalás lehetőségének köszönhetően „többen fektethetnek be humán tőkéjük fejlesztésébe”. Vagyis tanul a nép, hogy aztán valamelyik épeszű országban nyugodtabb körülmények között, magasabb bérért dolgozhasson. Nem kizárt viszont, mutat rá a tanulmány, hogy némelyikük mégis itthon marad, s így a hazai populáció képzettségi színvonala (értelmi nyalkasága) örvendetes módon emelkedik.

A TÁRKI minden évben Társadalmi riport címen tanulmánykötetet jelentet meg; a köteteket nagy megbecsülés övezi a társadalomtudományok művelői és a közvélemény-formálók körében. Kornai János írása eredetileg e sorozat 2014-es kötete számára készült, amely előreláthatólag decemberben jelenik meg, Kolosi Tamás és Tóth István György szerkesztésében. A szerző kérésére a szerkesztők hozzájárultak ahhoz, hogy − tekintettel a téma különleges aktualitására − az írás, némileg rövidítve, soron kívül megjelenjék. A szerző ezúton szeretné kifejezni köszönetét azért a nagyvonalúságért, amellyel a szerkesztők lemondtak az elsődleges nyomtatott közlés korábban már szerződésbe foglalt jogáról.

A teljes szöveg, amely táblázatokat és grafikonokat is tartalmaz, a Társadalmi Riport 2014 kötetben lesz megtalálható.

A francia kormányválság és ami mögötte van