Dr. Fábián Istvána szerző további cikkei tovább tovább

Tárgyilagos képet kell festeni a Horthy-korszakról – mondta előadásában Boross Péter volt miniszterelnök a Veritas Történetkutató Intézet múlt heti szakmai konferenciáján, majd ennek jegyében kifejtette, hogy ahol ők laktak, ott nem volt antiszemitizmus, sőt a Boross családhoz a helyi katolikus papon kívül zsidó vendégek is átjártak. Ám akinek ez sem elég a bizonyossághoz, a volt kormányfő elmondta, hogy amikor egyszer „1940-ben a kaposvári Turul kávéházban összejöttek mulatni a tisztek, de a zsidó származású tiszttársak nem mertek megjelenni, a többiek ezt nem hagyták, és minden zsidó tisztet két mulatozó tiszt keresett fel, és elráncigálták őket a buliba”.

A kőolaj világpiaci árának az utóbbi négy hónapban bekövetkezett esése nyomán a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) hatályon kívül helyezte alapszabályában rögzített célját, az áraknak a kínálat befolyásolásán keresztül történő stabilizálását a nemzetközi piacokon. A túlkínálat miatt a kőolajárak tartósan alacsonyak maradhatnak, sőt tovább eshetnek, ami összességében kedvező a világgazdasági konjunktúra szempontjából. Ugyanakkor az alacsony ár a bevételek csökkenésén keresztül különösen súlyosan érinthet olyan országokat, amelyek kivitelének nagy hányada kőolaj és kőolajtermék (Oroszország, Irán, Venezuela stb.). Az alacsony árak fokozzák a deflációs nyomást a fejlett országokban.