Szövegértési teszt

Azt írja az újság, hogy a 2012-es PISA-felmérés most közzétett statisztikái szerint a magyar diákok az internetes szövegértést mérő teszten a harmincnégy OECD-ország indulói közül a harmincadik helyen végeztek. Azt is írja, hogy ez volt az első olyan vizsgálat, amely a diákok digitális szövegértési képességeit bírálta el.

Eszerint tehát van internetes szöveg, és van nem internetes. E két szövegtípus nyilván lényegileg különböző, hiszen a megértésüket célzó buzgalom eredményes voltának megítélésére más-más teszt hivatott. Viszont ez az írás, amelyet az olvasó most épp az érdeklődésére méltat, megjelent a weboldalunkon, vagyis internetes szövegnek minősül, ugyanakkor megjelent nyomtatásban is, ebbeli minőségében pedig nem internetes. Előbbi létmódja az internetes – vagy, mint föntebb láttuk, „digitális” – szövegértés adományát tételezi fel, utóbbi a nem internetesét, amelyet a digitális ellentéteként analógnak kellene mondanunk.


Váncsa István
Feuilleton
Ostrom alatt

2012. október 3-án zsúfolásig megtelt a New York-i Columbia Egyetem újságíró-iskolája Pulitzer Józsefről elnevezett épületének egyik nagyterme. Nem véletlenül, hiszen ritkán mutatnak be több mint hatmilliárd forintnak megfelelő összegből létrehozott médiainnovációs intézetet.2 

Tófalvy Tamás
Próza
Interjú
„Azt tehessék, amit a legjobbnak gondolnak”

Hollandiában 2003 óta az úgynevezett Groningeni Protokoll határozza meg, milyen feltételekkel  hajthat végre az orvos eutanáziát az egy évnél fiatalabb gyermekek esetében. A protokollt egy, a Groningeni Egyetemi Kórház (UMCG) gyermekosztályán dolgozó team állította össze. A team vezetője a protokoll megszületésének történetéről, az azóta eltelt évek tapasztalatairól és az életkor határának lehetséges kiterjesztéséről beszél.

Bérczes Tibor
Vers
Visszhang
Könyvkritika
Páratlan oldal