Szó, szó, szó

A terror nem más, mint gyors, szigorú és hajthatatlan igazságtétel, tehát voltaképpen az erény megnyilvánulása – mondta Robespierre, majd intett az ítélet-végrehajtónak, a guillotine negyvenkilós bárdja pedig döngve lezuhant. Európa akkor még nem tétovázott, nem volt elbizonytalanodva saját identitását és saját céljait illetően, hanem tudta, ki is ő és merre tart. Egyébként pedig épp revolúció zajlott, ahogy revolúció zajlik nálunk is, a forradalmár pedig nem a multikulturalizmus és a politikai korrektség és hasonló bűvszavak varázsában vívja vitáit, hanem cselekszik a saját legjobb belátása, hajlamai és képességei szerint. Addig, amíg teheti. Robespierre nem ugrott félre a felelősség elől, hanem megértette a nép akaratát, azért aztán utolsó heteiben valami ezerkétszáz olyan polgárt nyakaztatott le, akiknek a lelkében a forradalmi láng nem a tőlük elvárható hévvel lobogott. Lehet, hogy a bakót ekkor már nem is a győzelem érdekében dolgoztatta, hiszen az már megvolt, hanem inkább a saját örömére, ám ez végül is lényegtelen. Csinálta, amíg hagyták. Utána ment ő is Danton után.


Váncsa István
Publicisztika
Feuilleton
Kristóf és a fekete kutya

„Az volt az igazság, hogy nekem erre a kutyára nagyobb szükségem lehetett, mint neki rám, ezt azonban nem láttam be” – mondja Kristóf a Párhuzamos történetek legsötétebb fejezetei­nek egyikében. (Nádas Péter: Párhuzamos történetek. Jelenkor Kiadó, Pécs, 2005. II. kötet, 99. – a továbbiakban PT) Demén Kristófot megmagyarázhatatlanul vonzza a Margitszigeten éjszakáról éjszakára megismétlődő szexuális rituálé; ezzel párhuzamosan pedig az öngyilkosság a Margitszigetet érintő egyik vagy másik hídról. 

Selyem Zsuzsa
Próza
Interjú
„...esetükben a horizont talán kicsit alacsonyabb...”

„Ma már olyan sok van nálunk ezekből a nem szokványos, a korábbi bevett gyakorlattól eltérő, a vonatkozási kerethez képest sajátos megoldásokból, hogy az elemzők is hajlanak arra, hogy elfogadják a kormányzat, illetve a kormányfő öndefinícióját, amelyet kezdetben csak afféle politikusi nagyotmondásnak hittek. (...) Hogy amit a miniszterelnök mond, azt komolyan gondolja: ami a szemünk előtt zajlik, az nem valaminek a korrekciója, nem túlhajtott reakció egy korábbi elhajlásra, hanem egy alternatív világkép nyomán egy merőben új szisztéma kiépítése. És ha ez új szisztéma, annak a fele sem tréfa” – mondja Bod Péter Ákos, az Antall-kormány ipari minisztere, majd jegybankelnök, ma a Corvinus Egyetem tanszékvezetője.

Rádai Eszter
Vers