Szükségünk van egymásra!

Újságot írni, újságot kiadni csakis úgy érdemes, ha abba az van beleírva, amit a cikk írója őszintén gondol, minden, nem oda tartozó pressziótól függetlenül. Ahogy Eörsi István írta: „sajtószabadság akkor van, ha a cikk a bensőből jön”.
Ha ez nem lehetséges, és ha az újságíró egyszer csak arra ébred, hogy nem azt írta le, amit akart, akár csak valamit nem úgy írt le, ahogy azt komolyan gondolta, akkor helyesen teszi, ha más munka után néz. Az újságkiadás ebből adódóan vállalkozás, mégpedig normális esetben magánvállalkozás, finanszírozási értelemben a legtisztább magánvállalkozás kell, hogy legyen: őszinte és világosan megfogalmazott gondolatok szerkesztett állapotú megjelentetésére szakosodott vállalkozás, terméke az újság, fogyasztója az olvasó. Lapunk önállóságát lappiaci bevételei alapozzák meg: lapárbevétel, hirdetés és az internetes megjelenés díjbevételei. Azok az írások, amelyek az internetre kerülnek, ugyanolyan szövegek, amelyekért a nyomtatott lap olvasója természetesnek tartja, hogy fizet. Miért lennének más természetűek az interneten megjelenő írások? A cikkért a szerkesztőség honoráriumot fizet, szerkesztői munkát fizet, bérleti díjat, mindenféle rezsit, mindezek ellenértéke az a díj, amiért a cikk letölthető, elolvasható, nem beszélve további szolgáltatásokról, elsősorban is a visszamenőleg 2000-ig olvasható archívumról. Olvasóink túlnyomó többsége hisz a piacgazdaságban, hisz abban, hogy a jövő akkor is a tiszta versenyhelyzetre épülő kapitalizmus, ha a mostani kormányzat minden erejével homályos központosításokra, ezzel együtt a nyilvánosság még szabad csatornáinak elzárására törekszik.
Az Élet és Irodalom szerkesztősége így fogja föl az újságírás és lapkiadás lényegét: másik lehetőség nincsen. Az ilyen-olyan apanázsokban, nemkülönben piacinak látszó, tartalmilag nagyon is irányított állami pénzekben nem hisz, olyannyira, hogy azokból nem is kér. Abban hisz, hogy az a szellemi érték, amelyet hétről hétre előállít, megvásárlásra érdemes. Abban is hisz, hogy a benne olvasható írások különösen fontosak olyan időben, amikor a kormányzat módszeresen építi le a demokratikus intézményrendszer elemeit. Önkényeskedik saját polgáraival, és fölszámolni törekszik mindent, ami nem az ízlésének megfelelő. E kormányzati erőszakoskodás egyik ellenpontjának tartjuk lapunkat.
Léte és jövője attól függ, hogy lesz-e elegendő olvasója. Más nem tarthat bennünket életben. Arra kérünk mindenkit, hogy fogadja el: a lap internetes változata díjfizetős, már három éve. Az anyagok letöltése, majd megosztása jogszerűtlen, ezen túl a lapot magát károsítja, és vele együtt természetesen a lap összes olvasóját. Az nem komoly érv, hogy a cikk fontossága indokolja a megosztást. Ha annyira fontos, akkor ki kell fizetni!
Védjük meg értékeinket! Mi a lapot ajánljuk ehhez, legyen vásárlónk, fizessen elő az Élet és Irodalomra!


Élet és Irodalom szerkesztősége
Publicisztika
Feuilleton
Személyes ügy

Nyolcvan felett járok, az életem jó részét meghatározó forradalom hatvan éve történt. Most kiemelt lehetőség van visszatekinteni, számba venni – híres emberek is buzdítanak erre –, milyen utakon és tévutakon poroszkáltam hat évtizeden át. Veszélyes kísérlet, mert a végeredmény láttán, őszintén szembe kell néznem egy megkerülhetetlen kérdéssel: rálépnék-e ismét az utak egyikére-másikára, ha mai tapasztalataim vezetnék akkori lépteimet? Milyen mértékben vagyok felelőse életem ilyetén alakulásának, hiszen szabad akaratomból eredő döntéseim száma – ilyen volt 56-os szereplésem is – meglehetősen alacsony, zömmel külső körülmények irányítottak.  

Lénárt Béla
Próza
Interjú
Európa a nacionalizmus tagadása

„Európa az együttműködésről szól, arról, hogy a problémákat közösen kell megoldanunk, nem bújhat mindenki a kerítése mögé, nem barikádozhatja el magát. Minden demokrácia sarokköve, hogy meghallgatod a tiedtől eltérő véleményeket is. Ha csak a sajátodra, a pártod véleményére koncentrálsz, és lesöpröd az asztalról, hibásnak, ellenségesnek vagy jelentéktelennek tekinted a másik véleményt, akkor nem vagy igazi demokrata” – mondja Gajus Scheltema, aki 2013 óta képviseli országát Budapesten. Igazi holland karrierdiplomata, pályája során volt nagykövet Jordániában, Pakisztánban, de Közép-Európa sem idegen számára, nehéz időkben állt a pozsonyi nagykövetség élén, dolgozott Varsóban, Bécsben, és volt főkonzul New Yorkban.

Fóti Tamás
Vers
Visszhang
Könyvkritika
Páratlan oldal