Takáts József: Elmozdulások. Iro­da­lomkritika. Osiris Kiadó, Bu­da­pest, 2016. 265 oldal, 2980 Ft

Takáts észjárásának egyik fontos sajátossága, hogy a vizsgált jelenséget belülről és valahonnan máshonnan, kívülről is megnézi („kétirányú fényekkel” dolgozik). Vagy azért, hogy párhuzamba állítson dolgokat (mint régebben mondjuk a képzőművészetet, más művészeteket és az irodalmat), vagy azért, hogy szembeállítsa őket egymással (mondjuk a nyugati kulturális újságírást a hazaival). Kortárs művek, tendenciák vizsgálatakor történeti szempontokat hoz be, szóvá teszi például, ha a kritikának túl rövid az emlékezete, a magyar kultúra kapcsán pedig a világirodalmi kontextus igényét hangsúlyozza. 


A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Négyesi Móni. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.

Hatos Pál: Szabadkőművesből református püspök

Fedinec Csilla: „A magyar szent koronához visszatért Kárpátalja”

Háborús hétköznapok hadszíntéren, hátországban 1939–1945

Lagzi Gábor: Városok a határon

Spiró György: Válogatott esszék 1979–2016. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2016. 384 oldal, 3490 Ft

Spiró esszéi a kulturális erőviszonyokról, a fennálló állapotról írt jelentésekként is olvashatóak: „És ha lefordítom, kinek kell? Eddig is megvoltunk Wyspiański nélkül…; Ezeket a látszólag odavetett félmondatokat ki fogja lelkiismeretesen elolvasni?” (Wyspiański fordítása közben, 1979), ’99-ben azt írja, hogy a bölcsészhallgatók már nem értik Kardos G. György finom utalásait, „…egyetlen kukkot sem értenek belőle… Túl finom,… túl megengedően ironikus nekik Kardos, ehhez már nincsen fülük, őket csak a durva dolgok tudják megragadni ideig-óráig.” (Kardos G. György emlékezete, 1999), feddő kirohanás-esszéjében (A húsvét visszavétele, 2004) Mel Gibson Passiójának történeti hiteltelenségeit elemzi. Utóbbi a gyűjtemény legnagyobb kirohanása, ettől eltekintve a harminctagú válogatott majd’ negyven év kisebb kirohanásainak pontos és szórakoztató tanúja. 

Gábor György: Múltba zárt jelen, avagy a történelem hermeneutikája. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2016. 200 oldal,3490 Ft

Ondrej ©tefánik: Ujjatlan város. Fordította Mészáros Tünde. Typotex Kiadó, Budapest, 2016. 424 oldal,3200 Ft

Az ÉS könyve júniusban - Németh Gábor: Egy mormota nyara. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2016. 203 oldal, 3490 Ft

Németh Gábor regényében ez a kettősség látható: egyfelől az európai kultúra féltése, a globális kérdések összetettségének felismerése, a kortárs értelmiségi, a művész ember szorongása, félelme, ami a szerzőt Camus regényének tulajdonképpeni újraírására készteti, a gyilkosság újbóli elkövetésére. Az elbeszélőt pedig némileg még ennél is többre, a történet továbbadásának, az elmondásnak a kötelességére, ami a Neked, a gyermeknek szóló beszédben, a tanításban mutatkozik meg. Másfelől a kimondás, a felelősség terhe azonban elviselhetetlen, némileg tán divatjamúltnak is tűnik, nem bírható ki (ön)irónia és a szöveg szétírásának aktusai nélkül, sem az olyan intellektuális fölényt érzékeltető játékok nélkül, mint amilyen a különböző fiktív és valós intertextusok, a metanarratív elemek alkalmazása, a különböző művészeti ágak, itt elsősorban a film beágyazása.