Komoróczy Géza: Zsidók a ma­­gyar társadalomban. Írások az együttélésről, a feszültségekről és az értékekről, 1790–2012. I–II., Kal­ligram Kiadó, Pozsony, 2015. 861 + 966 oldal, 12000 Ft

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Négyesi Móni.

A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.

Molnár Gábor Tamás: A (tömeg)vonzás szabályai

Kovács Árpád: Prózamű és elbeszélés

Szitár Katalin: Hiány-jelek

Születésnapi kalandok

Széplaky Gerda, Valastyán Ta­­más (szerk.): Az aligtól a túlig. Be­­ve­­ze­tés Vajda Mihály gondolko­dá­sába. Dupress–Líceum–Kalligram Kiadó, Debrecen–Eger–Pozsony, 2015. 504 oldal,4320 Ft

Szerb Antal Utas és holdvilág című regényének amerikai fogadtatásából

Szerb Antal: Journey by Moon­light. Angolra fordította Len Rix. New York Review Books, 2014. október, 320 oldal, 16,95 dollár

Ketten egy új könyvről - Veronika ©ikulová: Menettérti. Fordította Mészáros Tünde. Az utószót írta Závada Pál. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2014. 359 oldal, 3290 Ft

Ketten egy új könyvről - Veronika ©ikulová: Menettérti. Fordította Mészáros Tünde. Az utószót írta Závada Pál. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2014. 359 oldal, 3290 Ft