Nádas Péter: Az élet sója. For­gách András rajzaival. Jelenkor Ki­adó, Budapest, 2016. 115 oldal, 2999 Ft

Nádas kiválóan ötvözi az elbeszélés és az esszé műfaját. Nem akarja hál’istennek megtanítani, hogyan működhetne jól a polgári erkölcs, a protestáns hit, az egyén és a társadalom viszonya hogyan is lehetne harmonikus. Ehelyett elmesél egy talált történetet erről az ismeretlen, egyedi kisvárosról. Cselesen mesél, ne tudjuk meg az elején, mit akar. Kezdi a városka megélhetését adó sófőzéssel, folytatja a település szerkezetének leírásával, a nem túl nagy „dóm” történetével, az üzlet és a vallás kapcsolatával, a harangok részletes bemutatásával.

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Négyesi Móni.

A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.

Peter Juščák: ...és ne feledd a hattyúkat!

Katarína Kerekesová–Katarína Moláková–Alexandra Salmela: Mimi és Liza

Alexandra Salmela: Zsiráfmama és más agyament felnőttek

Karádi Éva–Hushegyi Gábor (összeáll.): Sokszínű városaink

Chaja Polak: Salka. Egy anya portréja. Fordította Gera Judit. Park Könyvkiadó, Budapest, 2016. 235 oldal, 3490 Ft

Regéczi Ildikó: Térképzetek az orosz irodalomban. Klasszikus éskortárs szövegek térpoétikai meg­kö­zelítése. Kalligram Kiadó, Po­zsony, 2016. 239 oldal, 2800 Ft

Fried Ilona: Őexcellenciája kívánságára. Színház, kultúra és politika a fasizmus Olaszországában. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2016. 366 oldal, 3990 Ft 

Az ÉS könyve áprilisban - Angyalosi Gergely: Rejtett fényforrások. Kijárat Kiadó, Budapest, 2016. 270 oldal, 2900 Ft

A Rejtett fényforrásokban megbújik egy beszélgetés a szerzővel magával: Szénási Zoltánnak a kritika feladatára, a kritikusi személyiségre, a kritikának és a mindenkori, történő irodalomnak a viszonyára vonatkozó kérdéseire válaszolt Angyalosi. Ez az interjú pedig számomra maga köré szervezte az egész kötetet. Kezdetben engedelmesen követtem az írások kötet által kijelölt sorrendjét, olvastam (többek közt) Bacsó Béláról, Blanchot-ról, Kantról, Krúdyról, és Radnótiról, majd egyszercsak megelégeltem saját fegyelmezettségemet, előrelapoztam a beszélgetéshez, és minden mást, így a lehetséges modernség-koncepciókról szóló tanulmányt vagy a Darvasi László, Parti Nagy Lajos, Aczél Géza egy-egy kötetét tárgyaló írást már a kritikáról gondolkodó Angyalosi felől olvastam el.