Esterházy Péter halálára
Emléklapok egy elbeszélő életéből
Emléklapok egy elbeszélő életéből
Borbély Szilárd halálára
(Elhangzott Hollán Sándor kiállításának megnyitóján a Szépművészeti Múzeumban, november 29-én. E számunk grafikai anyagát a művész munkáiból válogattuk.)
(Nádas Péter A dolgok állása című esszéje 2010 október 8-án jelent meg az ÉS-ben. A szerző továbbírta, kibővítette akkori írását, ennek a jelenlegi verziónak az új bevezető részét - az első kilenc bekezdést, a vége a szövegben csillaggal jelölve - aduk közre nyomtatásban az ÉS 2011 karácsonyi számában. Honlapunkon most a teljes szöveg olvasható. Németül megjelent a Lettre Internationale 2011 decemberi számában.)
The Memorial to the Murdered Jews of Europe

Végül is kinek állítunk emlékművet? Vagy ki állít kinek? Ezt a kérdést az emlékműnek el kell dönteni. Peter Eisenman hullámzó berlini kőtemetője, kővárosa, kősivatagja öt éve áll, öt éve nem válaszol. Illetve olyan kérdésekre válaszol, amelyeket nem tettünk fel.

Kertész Imre átveszi a Jean Améry-díjat és beszédet tart a Frankfurter Hofban
Az egyéni hisztéria és a közös sértettség furorjáról
Két pszichoanalitikus határeset vázlata
„Engem a kommunisták tönkretettek." Erre nem tudtam mit válaszolni, erre a drámai bejelentésre, de nem tudtam nem felnevetni. Tréfaként hatott. Kérdeztem, hogy érti. A nevetés nemcsak annak szólt, hogy egy mutatós és felette egészségesnek kinéző fiatal férfi állt előttem, hanem főleg a saját meglepettségemnek. Korábban többször is beszéltünk, mégsem vettem észre őt. Most azonban nemcsak a személyes felhívását értettem meg, hanem egyúttal beleláttam a nyiladékba, amely a dolgok tudomásulvételét képes az észleléstől tartósan elválasztani. Esse est percipi.

Vadkapitalizmus versus premodern restauráció

Utószó Füst Milán A feleségem története című regényének új német kiadásához

A 2001-ben alapított Palládium-díjat idén Nádas Péter Párhuzamos történetek című regénye, Halasi Zoltán Így ér el című verseskötete, Ablonczy Balázs Teleki Pál-életrajza és Krajcsovics Éva székesfehérvári kiállítása nyerte el, a különdíjat Ferencz Győző Radnóti Miklós élete és költészete című munkájának ítélte oda a kuratórium. Az alapítvány kurátorai: Kövér György történész, Parti Nagy Lajos, Spiró György, Szilágyi Ákos író és Szüts Miklós festőművész. A kuratórium célja, hogy a díjazott alkotó munkája reprezentálja a magyar kultúra évi teljesítményét. A Palládium-díjakat először 2001-ben osztották ki, az eddigi jutalmazottak: Térey János, Tóth Krisztina, Balla Zsófia, Kovács András Ferenc, Kukorelly Endre, Várady Szabolcs, Závada Pál, Borbély Szilárd (irodalom); Sonkoly Gábor, Molnár Antal, Steiger Kornél, É. Kiss Katalin (tudomány); Nádor Tibor, Varga Patrícia Minerva, Szotyory László, Megyik János (képzőművészet); Rugási Gyula, Margócsy István és Gerold László (különdíj). Az idei díjakat február 24-én, pénteken adták át a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. A díj alapítója a Buda-Cash Brókerház. A díjjal járó pénzjutalom 1,5 millió forint fejenként. Az alábbiakban az öt laudációt és a két megírt választ közöljük.

A Párhuzamos történetek című regényben

Az alábbi szövegek a Hágai Fotográfiai Múzeum Rokon lelkek. Magyar fotográfusok 1914-2003. Vendégkurátor: Nádas Péter című kiállításához íródtak és ott olvashatók. A kiállításon, mely 2004. szeptember 25-én nyílt meg, és 2005. január 3-ig tart nyitva, harminckét magyar fotográfus, köztük Nádas Péter képei láthatók.

A hetvenéves Yehuda Elkana arcképéhez

Semleges látás Keserü Ilona festészetében

Vallási fundamentalizmus mint politikai mozgalom

- melyben a szerző francia fordítójával, Marc Martin-nel egy igen egyszerű fordítási problémát beszél meg -

- Feljegyzések egy régi noteszből -

Balassa Péter 1947-2003

MÉSZÖLY MIKLÓS 80 ÉVES