A projekt működik

Betűméret növelése  Betűméret csökkentéseA lap Kéretlen vélemény az Emlékpontokról című cikkének (ÉS, 2008/20.) első hasábjában ezt olvasom: "Nézzünk utána: az Emlékező macskakövek (vagy botlatókövek) -projekt is csupán addig élt, amíg Németországból támogatták - mióta magára maradt, alig-alig hallani felőle."

Lehet, hogy nem hallani felőle, a Köznevelés című hétezer példányban megjelenő hetilap két alkalommal is beszámolt a projekt folytatásáról, szava, a jelek szerint, nem hallatszik messzire. A tény azonban az, hogy a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány még a németországi projekt lezárása előtt, 2007 márciusában úgy döntött, hogy biztosítja a projekt folytatásának anyagi és szervezési feltételeit. A 2007/2008-as tanévre pályázatot írt ki 11-13. évfolyamos középiskolások és történelemtanáraik számára, akik projektmunka keretében összegyűjtik azoknak a holokauszt-áldozatoknak a dokumentumait, akik az iskola, illetve a diákok lakóhelye közelében laktak meggyilkolásuk előtt. Jelenleg több mint 80 budapesti diák dolgozik a projekten. Eddig közel száz kő lerakásához elegendő anyagot gyűjtöttek össze. Ebből 30 követ még idén augusztusban elhelyez az áldozatok utolsó szabadon választott lakhelye előtti járdán a projekt elindítója, Gunter Demnig kölni alkotóművész.

A diákok és tanáraik munkájának szakszerűségét az a továbbképzés alapozta meg, amelyet a közalapítvány biztosított számukra. A holokausztról és a levéltári kutatás módszereiről Karsai László történész tartott nekik előadást, míg a projekttanítás, -tanulás mikéntjéről, az interjúkészítésről a Páva utcai Holokauszt Dokumentációs és Emlékközpont oktatási igazgatója, Pécsi Katalin és munkatársai tartottak filmbemutatóval egybekötött ismertetést. A munkát állandó monitorozás kísérte a közalapítvány részéről, az összegyűjtött dokumentumok szakmai bírálatát pedig Karsai László végzi, aki a kutatómunka során mindvégig a pályázók rendelkezésére állt. A projekt jól működik. A diákok számára nagy élmény volt ez a pályázati munka. Eredményeikről május 29-én 15 órakor a Páva utcai emlékközpontban fognak beszámolni, ahol bemutatják az elkészült interjúkat, filmeket és egyéb dokumentumokat. Önöket is szeretettel meghívjuk, mint ahogy az augusztusi kőletételeken is örömmel üdvözöljük érdeklődő munkatársaikat is.

Nagy örömömre szolgálna, ha a kuratórium és a pályázók munkájáról az Élet és Irodalom is beszámolna, amelynek messzebb hangzik a szava, mint a Köznevelésé, a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány (www.fkfk.hu), vagy a Történelemtanárok Egyesületének honlapjáé, ahol eddig módunk volt munkánkról hírt adni.

(A szerző Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány kurátora, az Emlékezés Kultúrája I. és II. projektek témafelelőse.)