Öröklét - A szerző halála nem lehet tematika. Mégsem tudom külön hozni két tavaly elhunyt kedves szerzőnk még nálunk lévő írását. Ezeket a szövegeket ide szánták, és én örömmel fogadtam őket. Most az írások akkor is olvassák egymást, ha ezen a szomorú tényen kívül semmi sem köti őket össze. (A szerk.)

Vámos Miklós: Tiszta tűz

Vekerdi László (1924–2009)

Őskori emlékek és gyűjtemények Magyarországon, Itinerarium Hungaricum II. Szerkesztette Jerem Erzsébet és Mester Zsolt

Történelmi távlat, történelmi helyzet

Szilágyi Zsófia: A továbbélő Móricz

Szilasi László: A sas és az apró madarak. Balassi Bálint költői nyel­­­vének utóélete a XVII. század el­­ső harmadában

Goldziher Ignác: Előadások az iszlámról. Németből fordította Kőrös László

• Rákai Orsolya: Az irodalomtudós tekintete. Az önállósuló irodalom társadalmi integrációja és az esztétikai tapasztalat problémái 1780 és 1830 között

Takács Zsuzsa születésnapjára

• Görömbei András: Azonosságtudat, nemzet, irodalom

Eötvös József életének tanulságai

A közelmúltban érdekes és - talán nem tűnik önellentmondásnak - korszerű új életrajz jelent meg Eötvös Józsefről. A szerző, Devescovi Balázs nemcsak Eötvös írásait és politikai cselekedeteit, hanem az életív egészét igyekezett áttekinteni; munkája a rendszeres és tudományos életrajzkutatás új lehetőségei felé nyit teret. A könyvet másutt és máskor (nevezetesen az Árgus című folyóirat sajtó alatt lévő számában) részletesen elemeztem. Itt és most nem erre törekszem, hanem az Eötvös élete, mentalitása, erkölcsisége, tettei és azok napjainkban is megmutatkozó történelmi jelentősége közti összefüggéseket igyekszem megkeresni, ha csakugyan vannak ilyen összefüggések. És az a benyomásom, hogy vannak.

Esők után

Valami a szimbólumokról

Fejezet az Abu-Hámid labirintusai című regényből

(1949-2006)

Ketten egy új könyvről - Tőzsér Árpád: Faustus Prágában. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2005. 88 oldal, 1500 Ft

(Csak az olvassa...)

A József Attila-értelmezések ütközőpontjai

Ketten egy új könyvről - Spiró György: Mit ír az ember, ha magyar. Esszék 1994-2003. Ab Ovo Kiadó, Budapest, 2004. 227 oldal, 2300 Ft

Tornázó vágyaim potroha
 • Balázs Attila: Ki tanyája ez a világ. Népregény. Kortárs Kiadó, 2000. 162 oldal, 1300 Ft
 • Háy János: Kotródom el. Palatinus Könyvkiadó, 2002. 155 oldal, 1800 Ft
 • Darvasi László: A könnymutatványosok legendája. Regény. Németre fordította Heinrich Eisterer. Suhrkamp Kiadó, Frankfurt am Main, 2001, 576 oldal, 49,8 DM, 26,60 euro, 45,8 Fr, 364 S
 • Radovits László: Galipette. Officina '96 Kiadó, 2002. 109 oldal, 1250 Ft
 • Tábor Ádám: Hajóház. Palatinus Könyvkiadó, 2001. 111 oldal, 1470 Ft
 • Földes Anna: Az Irodalmi Ujság könyve, Széphalom Könyvműhely-Új KÉZirat Kiadó, 2001. 399 oldal, 1800 Ft
  • Tamási Áron: Gondolat és árvaság. Esszék, cikkek, útirajzok, riportok, 1923-1935. Palatinus Könyvkiadó, 2001. 544 oldal, 2400 Ft
  • Tamási Áron: Szellemi őrség. Esszék, cikkek, útirajzok, 1936-1965. Palatinus Könyvkiadó, 2001. 626 oldal, 2960 Ft

  Beethoven hallókészülékei