A politikai ellenfelek kormányváltásoknál már hagyományosnak tekinthető kriminalizálása, a korábbi kormányzat prominenseinek harsányan bejelentett „elszámoltatása” a szokott eredménnyel járt, igazolva, hogy a bírói kar nem dolgozik politikai megrendelésre.

Baljós jelek azonban vannak. 

és a büntető jogalkalmazási gyakorlat

Az előzetes letartóztatás büntető eljárási jogunkban a legsúlyosabb kényszerintézkedés. A törvény határozza meg azokat az előfeltételeket, amelyek megengedhetővé teszik, hogy a bíróság olyasvalakit, akiről egyébként még nem állapította meg, hogy bűncselekményt követett el, átmenetileg megfosszon a személyi szabadságától. Ez a döntés - sok más jogalkalmazási döntéshez hasonlóan - elvileg egy konkrét ténybeli helyzetnek egy elvont szabály alá vonása. Mégis különösen kényessé teszi az, hogy rendkívül érzékeny alkotmányos jogról kell dönteni, s hogy a döntést több síkon is nem igazolt tényekre, hanem csak valószínűségekre lehet alapozni.

A „corruptio" és a „corruptela" szinonim latin főnevek. Mindkettőt a „megsérteni, elrontani, tönkretenni, megsemmisíteni, megrontani, tönkre jutni, elferdíteni, hamisítani, és (képletes értelemben) megvesztegetni, elcsábítani, rossz útra téríteni" szótári jelentéseket hordozó „corrumpo, -ere, -rupi, -ruptus igéből származtatják. Szótári jelentésük: megromlás, romlottság; fonákság; megvesztegetés. Karrierjük azonban eltérő. A „corruptela" használata valószínűleg latin nyelvtanfolyamokra korlátozódik, a „corruptio" szó viszont - sok más latin eredetű kifejezéshez hasonlóan - világszerte elterjedt, s ma már szinte minden nyelvterületen sajátos, az eredeti jelentésének töredékét kimerítő eltérő értelemben alkalmazzák.