Kiadja az

Irodalom Kft.:

ÉS Alapítvány

ÉS Baráti Társaság

Megjelenik minden pénteken


 

TARNÓI GIZELLA 

Főszerkesztő:

KOVÁCS ZOLTÁN

Főszerkesztő-helyettes:

KÁROLYI CSABA

feuilleton, könyvkritika: kedd 10-13

mailto:karolyi@es.hu

VÁNCSA ISTVÁN

mailto:vancsa@es.hu

Olvasószerkesztő:

RUFF BORBÁLA

Művészetkritika, mailto:ruff@es.hu

Szerkesztők és fogadóórák:

Feuilleton, próza:

GRECSÓ KRISZTIÁN

kedd 10-13, mailto:grecso@es.hu

Vers:

CSUHAI ISTVÁN

csuhai@es.hu

kedd 10-13

Interjú:

RÁDAI ESZTER

csütörtök 13-14

Külföld:

SZÉKY JÁNOS

csütörtök 13-15

Tárlat, grafika:

SZIKSZAI KÁROLY

hétfő 11-13

Tervezőszerkesztő:

KABÁN ESZTER ANNA

Munkatársak:

DARVASI LÁSZLÓ

MEGYESI GUSZTÁV

MOLNÁRERZSÉBET

RAJNAI ATTILA

Korrektor:

VILCSEK ANDREA


Terjesztés, hirdetés:

ANDÓNÉ VÁCZI GABRIELLA
Index: 25-44

HU-ISSN 0424-8848

Szerkesztőség:

1089 Budapest, Rezső tér 15.

(Bejárat a Gaal Mózes utca felől)

1450 Budapest, Pf.: 84

Telefon: 303-9211, 210-2157,

303-9210

Telefax: 303-9241

E-mail:es@es.hu

Kiadja: Irodalom Kft.

Felelős kiadó:

a Kft. ügyvezető igazgatója

Telefon: 303-9211

Hirdetésfelvétel: Rezső tér 15.
Lapterjesztés: Irodalom Kft.

1089 Budapest, Rezső tér 15. Telefon: 210-5149, 210-5159

Terjeszti a Magyar Posta, a Lapker Rt. és alternatív terjesztők

Bankszámlaszámunk: Budapest Bank Rt.

10102237-07105005-00000008

Köszönetet mondunk olvasóinknak,

akik adóforintjaik egy százalékával

támogatják a lapot.

Az Élet és Irodalom Alapítvány

adószáma: 18001776-1-42

bankszámlaszáma: 11786001-20043393

Az Élet és Irodalom kommunikációs partnere:

 

Az ÉS könyvkritikai mellékleteit a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete támogatja.

 

Lapzárta: kedd, 11 óra

Meg nem rendelt kéziratokat lehetőségeink szerint gondozunk, de csak felbélyegzett, válaszborítékos levelekre áll módunkban válaszolni.

 


Előfizetési információk

Az Élet és Irodalom című hetilapot előfizetésben terjeszti a Magyar Postra Zrt. Levél Üzletág, Központi Hírlap Iroda 1900 Budapest, Fax: 303-3440.

Előfizethető az ország valamennyi postahelyén, valamint a hírlapot kézbesítőknél és az egyesített kézbesítőknél, továbbá e-mailen: hirlapelofizetes@posta.hu

További információ: 06 80/444-444

 


Az előfizetési díj 2012. január 1-jétől

egy évre 18720 Ft, fél évre 9750 Ft,

negyedévre 5655Ft, egy hónapra 1920 Ft.

Kedvezményes kiadói előfizetés 1 évre 18 000 Ft, valamint a szerkesztőségben.

Előfizetési csekk, illetve számla a 210-5149, 210-5159-es telefonon, a 303-9241-es faxon vagy e-mailen es@es.hu igényelhető

Külföldi előfizetés: a szerkesztőségen keresztül a bankszámlánkra történő befizetéssel (a szerkesztőség egyidejű értesítése mellett).

Előfizetési díj európai országokba elsőbbségi levélként 260 euró (kézb. idő 2-3 munkanap), normál küldeményként 200 euró (kézb. idő 7-8 munkanap). Egyéb országokba 283 euró

Terjesztési reklamációk, címváltozás stb. bejelentése a 06-80-444-444-es postai zöld számon vagy a kiadó telefonszámain.

 

 

 

Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.es.hu szájtrendszer valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

Az es.hu webszájton ("lap") található tartalom az Irodalom Kft. ("kiadó") szellemi tulajdona.

Az Irodalom Kft. fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

Az es.hu név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag az Irodalom Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.