Kiadja az

Irodalom Kft.:

ÉS Alapítvány

ÉS Baráti Társaság

Megjelenik minden pénteken


 

TARNÓI GIZELLA 

Főszerkesztő:

KOVÁCS ZOLTÁN

kovacs@es.hu

Főszerkesztő-helyettes:

KÁROLYI CSABA

feuilleton, könyvkritika: kedd 10-13

mailto:karolyi@es.hu

VÁNCSA ISTVÁN

vancsa@es.hu

Olvasószerkesztő:

RUFF BORBÁLA

Művészetkritika, ruff@es.hu

Szerkesztők és fogadóórák:

Feuilleton, próza:

GRECSÓ KRISZTIÁN

kedd 10-13, mailto:grecso@es.hu

Vers:

CSUHAI ISTVÁN

csuhai@es.hu

kedd 10-13

Interjú:

RÁDAI ESZTER

csütörtök 13-14

Külföld:

SZÉKY JÁNOS

csütörtök 13-15

Tárlat, grafika:

SZIKSZAI KÁROLY

hétfő 11-13

Tervezőszerkesztő:

KABÁN ESZTER ANNA

Munkatársak:

DARVASI LÁSZLÓ

MEGYESI GUSZTÁV

MOLNÁRERZSÉBET

Korrektor:

WEISZ GYÖRGYI


Terjesztés, hirdetés:

ANDÓNÉ VÁCZI GABRIELLA

lapterjesztes@es.hu

hirdetes@es.hu
Index: 25-44

HU-ISSN 0424-8848

Szerkesztőség:

1089 Budapest, Rezső tér 15.

(Bejárat a Gaal Mózes utca felől)

1450 Budapest, Pf.: 84

Telefon: 303-9211, 210-2157,

303-9210

Telefax: 303-9241

E-mail:es@es.hu

Kiadja: Irodalom Kft.

Felelős kiadó:

a Kft. ügyvezető igazgatója

Telefon: 303-9211

Hirdetésfelvétel: Rezső tér 15.
Lapterjesztés: Irodalom Kft.

1089 Budapest, Rezső tér 15. Telefon: 210-5149, 210-5159

Terjeszti a Magyar Posta, a Lapker Rt. és alternatív terjesztők

Bankszámlaszámunk: Budapest Bank Rt.

10102237-07105005-00000008

Köszönetet mondunk olvasóinknak,

akik adóforintjaik egy százalékával

támogatják a lapot.

Az Élet és Irodalom Alapítvány

adószáma: 18001776-1-42

bankszámlaszáma: 11786001-20043393

Lapzárta: kedd, 11 óra

Meg nem rendelt kéziratokat lehetőségeink szerint gondozunk, de csak felbélyegzett, válaszborítékos levelekre áll módunkban válaszolni.

 


Előfizetési információk

Az Élet és Irodalom című hetilapot előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Levél Üzletág, Központi Hírlap Iroda 1900 Budapest, Fax: 303-3440.

Előfizethető az ország valamennyi postahelyén, valamint a hírlapot kézbesítőknél és az egyesített kézbesítőknél, továbbá e-mailen: hirlapelofizetes@posta.hu

További információ a posta 06-40-56-56-56-os kékszámán. 

 


Az előfizetési díj 2016. január 1-jétől

egy évre 19 860 Ft, fél évre 10 800 Ft,

negyedévre 6300 Ft, egy hónapra 2150 Ft.

 

A kiadóban előfizetési csekk, számla és ajándékutalvány a 210-5149, 210-5159-es telefonszámokon, a 303-9241-es faxszámon vagy e-mailen a lapterjesztes@es.hu címen igényelhető.


Előfizetés és ajándékutalvány vásárolható még: Atlantisz Könyvsziget (Bp., VI., Anker köz 1-3., bejárat a Király utca felől).

 

Külföldi előfizetés: a szerkesztőségen keresztül, az alábbi bankszámlára történő utalással, a szerkesztőség egyidejű értesítése mellett:
Számlavezető: Budapest Bank Nyrt.
Ibanszám: HU82-10102237-07105000-01004309
Swiftkód: BUDAHUHB
Számlatulajdonos az Irodalom Kft.


Előfizetési díjaink 1 évre

Európai országokba 

- elsőbbségi levélként 260 euró, kézbesítési idő 2-3 munkanap
- normál levélküldeményként 200 euró, kézbesítési idő 7-8 munkanap.

Egyéb országokba: 283 euró, kézbesítési idő 8-10 munkanap.

Féléves vagy negyedéves előfizetés esetében az éves díj időarányos részét szíveskedjenek utalni. Az utalással egyidejűleg a lapterjesztes@es.hu címre szíveskedjenek megírni a pontos kézbesítési címet!

Terjesztési reklamációk, címváltozás stb. bejelentése a 06-40-56-56-56-os kékszámon
vagy a hirlap@posta.hu e-mail címen.

 

 

 

Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.es.hu szájtrendszer valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

Az es.hu webszájton ("lap") található tartalom az Irodalom Kft. ("kiadó") szellemi tulajdona.

Az Irodalom Kft. fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

Az es.hu név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag az Irodalom Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.