Bessenyei György szerepfölfogásáról

Ki is hát valójában Bessenyei György: áldozat vagy tettestárs? Az antifilozofikus magyar kultúra áldozata csupán, aki mindössze elszenvedője a folyamatnak, amelynek során őt, az egyetemes bölcseleti igénnyel föllépő gondolkodót a nemzeti tudományként intézményesülő irodalomtörténet kizárólag íróként kanonizálja? Vagy a folyamat tettestársa inkább, aki maga sem fogalmazza meg eléggé átgondoltan, és nem játssza megfelelően következetesen a maga filozófusszerepét, ilyenformán ő maga is hozzájárul a magyar kultúra antifilozofikus szerkezetének rögzüléséhez?