Babits és a pszichoanalízis kapcsolatát már sokan tárgyalták. A legtöbb szerző Babits műveinek elemzéséből indul ki, jómagam – eltekintve a Psychoanalysis Christiana elemzésétől – szokásomhoz és meggyőződésemhez híven mellőzöm ezt a gyakorlatot. A tájékoztatás kedvéért mégis fölsorom, mely Babits műveket szokták a pszichoanalízissel kapcsolatba hozni. A versek közül, természetesen a már említett Psychoanalysis Christiana (1927) mellett, Az álom kivetett (1929) és az Álmok kusza kertjeiből (1930) címűeket. 

Hárs György Pétera szerző további cikkei tovább tovább