A magyar antiszemitizmus és a holokauszt történeti kutatásának – nem annyira kutatóinak, hanem magának a témának – a nemzetközi elszigeteltsége az elmúlt években megélénkült érdeklődés ellenére alig csökkent. Az európai történetírás nemzetközi fordulata ellenére továbbra is alig akad a Horthy-kor magyar antiszemita politikáit regionális kontextusba ágyazó, például szlovák, román vagy horvát összehasonlításokat érdemben elvégző magyar kutatás. Hasonló összképet festhetünk az elmúlt évtizedben felfutó transznacionális kutatások csekély honi szerepéről, melyek közül témánkat illetően a német-magyar összefüggések feltárásának kellene kiemelt szerepet játszania.