„Fiúk! Magyarország ma ti vagytok!” S annak, ki szívén viseli a haza sorsát, ma is időszerű a figyelmeztetés: „Az elkocsonyásodott vérű, elpuhult, élvezethajhászó, degenerált ifjúságból hogyan is épülhetne ki a magyar nemzeti életnek kemény sziklabástyája!” Hisz’ tudjuk, „valóságos aknamunka folyik a magyar faj tiszta élete ellen”, s tán még e lap hasábjain is „akadnak a stílus és elbeszélés mesterei közt olyanok, akik Istentől kapott talentumos tollukat nem restellik az erkölcsi fertőbe mártani”.