Egyre gyakrabban vetődik fel bennem a kérdés, mennyiben lehetséges az irodalmi művek esztétikai olvasata, illetve hogy ez az olvasat hogyan viszonyul a közéleti és politikai olvasatokhoz. Persze, ha ezt feszegetjük, rögvest felvetődik néhány alapprobléma: hol a határa a közéleti olvasatoknak? Az általánosabb köz- vagy politikai gondolkodáshoz kötjük-e, vagy beleértjük egy szűkebb közösség, az irodalmi szakma hatalmi rendszerét, az időnként esztétikai köntösbe bújtatott hatalmi játszmákat is.