A filozófia művelésének értelmét időről időre megkérdőjelezik. Néha maguk a filozófusok teszik ezt, néha más tudományok képviselői. Utóbbira egy példa: Stephen Hawking és Leonard Mlodinow The Grand Design (London: Random House, 2010) című könyvük 5. oldalán kijelentik: „a filozófia halott. Nem tartott lépést a tudományok (különösen a fizika) legújabb eredményeivel. A tudósok lettek mára a felfedezés fáklyájának hordozói a világ megismerésében.” Az alábbiakban előadom, hogy szerintem mi szükség van a filozófiára, és hogy az miért legalább olyan fontos, mint a fizika.