S. Horváth Géza: Testiség és nyelvi tapasztalat Mihail Bahtyin irodalomelméletében

Csehy Zoltán: Szodoma és környéke

Péterfy Gergely: Kitömött barbár

Csobánka Zsuzsa: A hiányzó test