Késik a lé

Enyhén aggasztó, hogy az a kormány, amelyik annak idején határozott célként jelölte meg a hazai gazdaság külföldtől történő függésének lazítását, annak súlyos kitettségét tervezte megszüntetni, most sápadtan lesi az uniós utalványozásokat meg azt, hogy német és japán autógyárak mikor kezdik végre tömegszériában termelni az új konstrukciókat.


Kovács Zoltán
Publicisztika
Feuilleton
Áldozat vagy tettestárs?

Ki is hát valójában Bessenyei György: áldozat vagy tettestárs? Az antifilozofikus magyar kultúra áldozata csupán, aki mindössze elszenvedője a folyamatnak, amelynek során őt, az egyetemes bölcseleti igénnyel föllépő gondolkodót a nemzeti tudományként intézményesülő irodalomtörténet kizárólag íróként kanonizálja? Vagy a folyamat tettestársa inkább, aki maga sem fogalmazza meg eléggé átgondoltan, és nem játssza megfelelően következetesen a maga filozófusszerepét, ilyenformán ő maga is hozzájárul a magyar kultúra antifilozofikus szerkezetének rögzüléséhez?

Perecz László
Próza
Interjú
„Eléggé kihozott a sodromból”

Rosenberg Ervin Svédországban él, műfordító és irodalmár. Ott az ő munkája eredményeképp ismerték meg Kertész Imrét. Évtizedekig gimnáziumi tanár volt, nyelveket tanított. Olyan ember, aki nem temetkezik bele tudományába, hanem azt is meglátja, ami „csak” a hétköznapi élet része. Ha valami bosszantja, fölháborodik, ahogyan sok évtizeddel ezelőtt kollégája, Bálint György tette. Ilyenkor meg is írja véleményét, aminek a hivatalosságok nem örülnek.

Várkonyi Benedek
Vers
Visszhang
Páratlan oldal