Ludwig 25

A pályázat tematikája: a Ludwig 25 című kiállítás. A Ludwig Múzeum 2014-ben ünnepelte megalapításának 25. évfordulóját. A múzeum fordulatokban gazdag története egyben az elmúlt negyedszázad krónikája is, amely a kortárs művészet sajátos nézőpontjából vázolja fel Magyarország és Kelet-Közép-Európa 1989 utáni, kezdetben várakozásokkal és reményekkel teli, majd lassanként kijózanodó és konszolidálódó, de napjainkra ismét heves átalakulásokat megélő történetét. Olyan szépirodalmi alkotásokat várunk, amelyek reflektálnak a Ludwig 25 tárlaton szereplő, tetszőlegesen kiválasztott műre.

 

Formai követelmények

– Fontos, hogy az irodalmi alkotás szorosan kapcsolódjon valamely, a Ludwig 25 tárlaton látható képzőművészeti alkotáshoz!

– Egy szerző egy pályamunkával nevezhet.  

– Szépirodalmi alkotásokat várunk próza (legfeljebb 2500 karakter szóközzel) vagy vers formájában (maximum 25 sor).

– Pályamunkáját, kérjük, 3 példányban, kinyomtatva küldje be.

– Új, korábban még nem közölt alkotásokkal nevezzenek – az internet, saját blog, facebook-profil is publikációnak számít!

– A pályamunkákat csak postai úton fogadjuk. Levelét, kérjük, az Élet és Irodalom postafiók címére küldje: 1450 Budapest, Pf.: 84. A borítékra írja rá: „Ludwig 25”

– A pályázat nyílt és jeligés. (Kérjük, se a borítékra, se a szövegre ne írja rá a nevét, viszont mindhárom példányon legyen ott az ön jeligéje! A jelige feloldását a szöveggel együtt küldje el, de kérjük, tegye egy lezárt borítékba, melyre szintén csak a jeligét írja rá. A lezárt borítékban lévő feloldás tartalmazza a pályázó nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát!)

– Azt a pályázatot, amely nem felel meg a formai követelményeknek, ki kell zárnunk. 

– Beküldési határidő: 2015. július 25.

 

További információk:

– Eredményhirdetés és irodalmi est a Ludwig Múzeumban: szeptember 24., 18.00 óra (felolvasás az alkotókkal és meghívott előadókkal).

– A tárlat a pályázóknak ingyenesen megtekinthető, de regisztrációhoz kötött, ezt a infopult@ludwigmuseum.hu e-mail címen tehetik meg. A választott alkotásról további információk érhetők el a múzeum könyvtárában vagy a múzeum honlapján: www.ludwigmuseum.hu

– Díjazás (bruttóban): 1. díj: 100 ezer forint, 2. díj: 60 ezer forint, 3. díj: 40 ezer forint

– A nyertes munkák megjelennek az Élet és Irodalomban, továbbá a díjazott munkákból egy válogatás is olvasható lesz a kiállítótérben, a művek mellett.

– A zsűri tagjai: Csuhai István (ÉS), Grecsó Krisztián (ÉS), Hemrik László (Ludwig), Szipőcs Krisztina (Ludwig).

Érdeklődéssel várjuk műveiket!

Az Élet és Irodalom szerkesztősége, Ludwig Múzeum 


Publicisztika
Feuilleton
„Fiat justitia, pereat...”

Az európai értelemben vett filozófia a kifinomult fogalmi megkülönböztetések tudománya, olyan kérdésekre irányítja a figyelmet, melyek a dolgok természeténél fogva túlnyúlnak az egyes szaktudományok területén. Ilyen a szaktudományok alapjaira, a tudományosság társadalmon belüli helyére, a jó, illetve igazságos életre vonatkozó reflexió. 

Boros Gábor
Interjú
„Nem építhetünk a nosztalgiára”

Erick van Egeraat (59) holland sztárépítész, akit budapesti épületeiért (ING irodaház, Deák Palota, a Városház-projekt nyertes pályaműve) 2006-ban Budapestért-díjjal is kitüntettek, az elmúlt években több stadionprojektben is részt vett (Feyenoord Stadion, a moszkvai Dinamo Stadion, Krasznodar Stadion). Igen markáns véleménye van arról, milyen irányba halad a mai futball, és a változásokra az építészetnek hogyan kell reagálnia. 

Bérczes Tibor
Vers
Visszhang
Páratlan oldal